Нике кыюу

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Нике кыюушарияттын жолу менен жаңы үйлөнгөндөрдү бири – бирине тапшыруу күбөдөрлүгү. Адатта молдо чай кесеге сууну алдыртып, сууга дуба түшүрөт. Молдо баш кошкондордун ортосундагы күбөгө өтүүчү аркылуу алардын бири – бирине баш кошууга даяр экендигин суратат. “Тутттуңбу?”- деген суроого алгач болочок күүйөсү, анан аялы “туттум”- деп жооп берет. Жашоо – турмуш тууралуу накыл – кептер айтылат да, дуба түшүрүлгөн суу жуткурулат. Мусулманча нике кыйдыруу, тунук суу жуткуруу ант бергенге барабар.
Маалымат булагы:Шоокум журналы. №8(37),август,2009-ж.