Ой-Бала чокусу

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Ой-Бала чокусу - Терек Тоодо жайгашкан. Бийиктиги 4786. Чоку Көк-Суунун сол куймасы Ой-Баланын төрүндө жатат. Чоку жаткан тоо кырдуу келип, жолдонуп түштүкө созулуп жатат да, дайыма жылаңач капталдары тик аскалуу. Палезойдун башталышында жана ортосунда пайда болгон чөкмө тектеринен түзүлгөн.