Олуя-Ата

Википедия дан

Олуя-Ататопоним. Кыргыз жана ага жамаатташ элдер мекендеген жерлердин бири катары эпосто кеңири кезигет.

«Каныкейдин жомогунда»:
«Боз мунарык керүү ошол,
Чалкайыңкы кең өзөн,
Олуя-Ата жери ошол» (Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 146), - деп Каныкей Семетейге Олуя-Атанын жайын түшүндүрөт. Географиялык реалия катары Олуя-Ата (азыркы Жамбыл) – Казакстандагы шаар. 19 кылымда Казакстандагы Тараз шаары "Аулие Ата" деп аталган.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]