Онегиндик сап

Википедия дан

Онегендик сар, Онегиндикукаш, же онегиндик строфа – он төрт саптан турган а-б-а-в-в-г-г-д-е-е-д-ж-ж түрүндө уйкашкан ыр же куплет. А. С. Пушкин поэзиядагы генийлигин дагы бир мертебе көрсөтүп, “Евгений Онегинроманын бүтүндөй ушул формада жазып чыккан. Мисалы:


Айдын жүзүн карап турду эле, а
Алып учту кыздын жүрөгү. б
Селт эткизе кыял урду эле а
“Келе калем, келе бир барак, в
Үстөлдү кой бери, сыйдараак в
Кечир эми, анан жатармын, г
Сен өзүң да барып эс алгын...” г
Айлуу түндүн бейкут куту бар, е
Азгырылып жаш кыз азыр да, д
Ойлобостон жазган катында, д
Озуйпалуу сүйүү жыты бар. е
Кат да бүтүп ыктуу чапталат, ж
Кана, Таня, кимге арналат? ж

(Которгон Э. Турсунов)

Мисалдан көрүнүп тургандай, мында уйкаштыктын бир топ түрлөрү колдонулган, деги эле аны башка тилдерге которуу да өтө машакаттуу.


Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]