Оюн теориясы

Wikipedia дан

Оюн теориясы - математиканын талаш-тартыш (конфликт) шарттарда оптималдуу чечим кабыл алуунун формалдуу моделдердин изилдөөчү бөлүмү. Оюн теориясында согуштук жана укуктук талаш-тартыштар, спорт жана ар кандай кызыктыруучу оюндар, ошондой эле жашоо үчүн биологиялык күрөштүн ар кандай жагдайлары математикалык баяндоо менен чечилиши мүмкүн.