Пантүркизм

Википедия дан

Пантүркизм же Түркчулук - бул түрк тилдеринде сүйлөгөн элдердин түпкү маданий-этностук тектештигин даңазалоо, аларды бириктирүү, түрк мамлекетинин карамагына баш коштуруу максатын көздөгөн 19-к. аягы - 20 к. башында айрым түрк элдеринин арасында пайда болгон улуттук идеология. 20-к. башында Түркияда улуттук буржуазия табынын калыптануусу пантүркизм идеясынын кеңири жайылышын шарттаган.