Поло, Марко

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Марко Поло

Марко Поло (1254-1324) - италиялык саякатчы.
Марко Поло 1271-ж. 17 жашында атасы менен Венециядан кетип, деңиз аркылуу Кичи Азияга, андан Армян бөксө тоосу, Месопотамия, Иран Тайпак тоосу, Памир, Теңир-Тоо, Кашкар аркылуу Кытайга жеткен.
Моңгол империясында 22 жыл жашаган. 17 жыл моңгол ханы Хубилайга кызмат өтөгөн.
1295-ж. Кытайдан деңиз жолу менен Индия, Иран, Константинополь аркылуу Венецияга кайткан.
Ал өзүнүн саякаты жөнүндө китеп жазган. Анда Орто Азия жана Теңир-Тоо жөнүндөгү маалыматтар 1- жана 3- бөлүктөрундө берилген.
Биринчи бөлүгүндө Бадахшан, Самаркан, Алай өрөөнү, Кашкар, Жаркен, Болор, Хотан, Лобнор, Хами жана башка коңшу аймактар сүрөттөлгөн. Алардын географиялык абалы, флорасы жана фаунасы, кең-байлыктары, чарбасы, соодасы, калктын үрп-адаттары, айрым саясий окуялар жөнүндө маалыматтар берилген.
Үчүнчү бөлүгүндө 13-к-дын 60-жылдары моңгол империясынын курамынан бөлүнүп чыккан үкатары «Улуу Түркстандын» этносаясий өзгөчөлүктөрү баяндалат. Бул жерде автор Хайду мамлекетти туурасында сөз кылган.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]