Рефлекция

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Рефлекцияадамдын иш-аракетин, ички дүйнөсүн түшүнүүгө багытталган теориялык ишмердүүлүгүнүн бир түрү. Педагогикалык рефлекциянын мазмуну мугалим аткарган иш – аракеттер менен шартталат жана практиканы, методикалык ыкмаларды аңдоо, түшүнүү болуп саналат.