Санчы Сынчы

Википедия дан

Санчы Сынчы - XVII-XVIII - сынчы.

16-кылымдын аягы 17-кылымдын башында жашаган кыргыз сынчысы. Атасы-Сансыз. Омүрбаяны жонундо так маалымат жок. Бирок эл оозундагы айтылып жүргөн уламыштарга таяна турган болсок, анын солто деген кыргыз уруусунан чыккандыгы айтылып жүрөт. Көргөнүн тартынбай айткан, алдын ала ар нерсени сезе билген кыраакы, баамчыл адам болгон экен. Ошол себептүү эл аны олуя катары коруп, "шайык"(шейх) деп атап койгон. Анын айткан сөздөрү, насааттары толук сакталбаса да, айрымдары эл арасында айтылып жүрөт.
Эл оозунда анын элге ырайымсыз мамиле кылган каардуу хандарды сынаганы да айтылып келет.