Сапалова, Дария Үсөн кызы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Сапалова, Дария Үсөн кызы – кыргыз тарыхчысы жана этнографы, тарых илимдеринин кандидаты, учурда Орусиядагы Саха мамлекеттик педагогикалык академиясынын окуу-методикалык башкармасынын башчысы.


Өмүр баяны[оңдоо | булагын оңдоо]

1971-жылы Кыргызстандын Нарын шаарында туулган.

1993-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин (азыркы Кыргыз улуттук университетинин) тарых факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн.

Эмгек жолун Ысык-Көл облусунун борбору Каракол шаарында 11-мектеп-гимназияда тарых мугалими катары баштаган.

1996-2003-жылдары Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде ага окутуучу болуп иштеген.

2003-2006-жылдары Орусиянын Саха жумуриятынын ордосу Якутск шаарындагы Саха мамлекеттик педагогикалык академиясында ага окутуучу, кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы болуп иштеген.

2006-жылдан бери аталган жогорку окуу жайында окуу-методикалык башкармалыгынын башчысы.

2010-жылы Оруссия академия илимдеринин Ыраакы Чыгыш болумунун Тарых, археология жана этнография институтунда (Владивосток ш.)кандидаттык диссертацияны ийгиликтуу жактаган.


Илимий багыты[оңдоо | булагын оңдоо]

Дария Үсөн кызы Сапалова саха (якут) жана кыргыз этносторунун маданиятындагы жалпылыктарды, алардын этномаданий-тарыхый байланыштарын изилдеп келет.

30дан ашык илимий макалалардын, 4 окуу-усулдук куралынын автору.

Сыйлыктары[оңдоо | булагын оңдоо]

Тарбия жана билим берүү системасындагы артыкчылыгы үчүн Орусия Федерациясынын илим жана билим берүү министрлигинин Ардак Барагы (Грамотасы), Саха (Якутия) Республикасынын билим берүү министрлигинин жана Саха (Якутия) Республикасынын илим жана профессионалдык билим беруу министрлигинин Ардак Грамоталары менен сыйланган.

Эмгектери[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Сапалова Д.У. Свадебная обрядность как источник изучения этнокультурных связей якутов и кыргызов. – Известия РГПУ им. А.И.Герцена. – 2009. – № 101. – С. 43–46.
 • Сапалова Д.У. Традиционная система питания якутов и кыргызов (сравнительно-сопоставительный аспект). – Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2009. – № 5 (2). – С. 102–107.
 • Сапалова Д.У. Компонент кыргыз в якутской этнонимике (по фольклорным материалам) // Сб. науч. тр. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2005. – С. 85–90.
 • Сапалова Д.У. Якутско-кыргызские параллели в погребальных обрядах // Сб. науч. тр. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2005. – С. 90–97.
 • Сапалова Д.У. Историко-этнографические параллели в материальной культуре народа саха и кыргызов // Становление современной системы непрерывного образования: социокультурный потенциал. – Якутск: Изд-во «Респ. объединение нач. проф. образования», 2006. – С. 98–101.
 • Сапалова Д.У. Кыргызско-якутские обряды, связанные с рождением и воспитанием ребенка // Гуманитарные науки в XXI веке: Сб. науч. ст. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2007. – С. 130–135.
 • Сапалова Д.У. Параллели в верованиях кыргызов и якутов // Аналитика культурологии: электронное научное издание. – 2007. – № 3 (9). Рег. № 0420700022/0119. URL: http://www.analiculturolog.ru/index.
 • Сапалова Д.У. Кыргызская и якутская одежда: опыт сравнительного изучения // Якутский архив: историко-документальный научно-популярный иллюстрированный журнал. – 2007. – № 4. – С. 98–101.
 • Сапалова Д.У. Якутско-кыргызские этнические параллели в традиционной культуре // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 2. – С. 92–94.
 • Сапалова Д.У. Коневодческая культура: общее в языке и быте якутов и кыргызов // Якутский архив: историко-документальный научно-популярный иллюстрированный журнал. – 2008. – №4. – С. 105–108.
 • Сапалова Д.У. Поселения и жилища якутов и кыргызов: опыт сравнительного изучения // Историко-культурное взаимодействие народов Сибири: Материалы Международной научно-практической конференции (21–22 марта 2008 г.). – Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2008. – С. 369–373.
 • Сапалова Д.У. Этнокультурные параллели в декоративно-прикладном искусстве якутов и кыргызов // Искусство и технологии в современном социокультурном пространстве: Материалы Международной научно-практической конференции (23 апреля 2009 г.). – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2009. – С. 11–14.
 • Сапалова Д.У. Средства передвижения как источник изучения якутско-кыргызских этнокультурных связей // Социальные и гуманитарные науки (Кыргызстан). – 2009. – № 3–4. – С. 59–63.
 • Сапалова Д.У. Традиционная родильная обрядность якутов и кыргызов // Ойкумена. Регионоведческие исследования. - 2010. - № 2. - С. 72-77.
 • Сапалова Д.У. Роль женщины в воспитании толерантности(на примере традиционной культуры якутов и кыргызов)// Этнос. Образование. Личность. Педагогика любви и примера. III Всероссийские Этнопедагогические Волковские чтения. - Выпуск XY. Ч. I. – Якутск, 2010. – С. 256–258.