Северцов кошаягы

Википедия дан
Северцов кошаягы.

Северцов кошаягы (лат. Allaсtaga severtzovi, Vinogradov (1925)):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кеңири таралган ареалдары Орто Азиянын жана Казакстандын чөлдөрү. Устюрта, Арал тегерегинде, Бетпакдалда, Балхаш тегерегинде, Түркмөнстанда, Каспий аймагында, Батыш жана Түндүк Тянңшанда, ошондой эле Фергана өрөөнүнүн батыш бөлүгүндө кездешет.

Жашаган аймактары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Негизинен эфемер жана эфемероиддерден турган чөптүү өсүмдүктөр өскөн түздүк жарым чөлдүү жерлерде жашайт. Биздин шарттарда чополуу (ылайлуу) участкалар.

Саны[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Биздин республикада бул түрдүн саны боюнча материалдар жок. Адабиятардан алынган маалыматтары боюнча Казакстанда кеңири таралганына карабастан анык саны бир топ төмөн. Мисалы, 10 км маршрутта 1,9-2,1 кезиккен, жайында – 3, 7 учураган.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары). Кыргызстанда кош аяктын биологиясы белгисиз. Адабияттарда берилген маалыматтарга караганда активдүү сезондук мезгили 7-8 айга жакын созулат. Жашоо тиричилигинин күүгүмдө жана түнкүсүн өткөзөт. Анча терең эмес ийиндерди казышат. Жазында ийиндеринен чыккандан кийин көбөйүүсү башталат. 26 күнгө жакын көтөрүп 2-7ни тууйт. Көбөйүү мезгили созулган. Ургаачылары майдын башында тууйт.

Чектөөчү факторлор[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Маалымат жок.

Көбөйтүү (колдо багуу)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Колдо кармалып багуу боюнча фактылар жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Азыркы учурда коргоого алынган чаралар белгисиз.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Мүмкүнчүлүк болсо жашаган жерлерин сактап, коргоо зарыл.

Статусу[түзөтүү | булагын түзөтүү]

VII category, Lower Risk/ least concerned, LR/ l c Кыргызстанда сейрек, аз изилденген түр.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]