Севортян Эрванд Владимирович

Википедия дан

Севортян Эрванд Владимирович (1901-1978) - тилчи, түрколог, филология илимдеринин доктору (1957), профессор (1969).

 • Жумушчу үй-бүлөсүнөн.
 • 1930-жылы Крым педагогикалык институтунун чыгыш бөлүмүн бүткөн.
 • Москва жана Ленинград Тил илими илимий изилдөө институтунун аспирантурасын бүткөндөн кийин (1931-1935),
 • Ленинград тил илими илимий изилдөө институтунда (1935-1936) иштеген.
 • 1936-жылдан СССР ИАнын Тил илими институтунда ага илимий кызматкер.
 • Севортяндын 70тен ашык илимий эмгеги бар.
 • Аларда негизинен түрк тилдеринин салыштырма грамматикасы, сөз жасоо маселелери, түрк тилинин фонетикасы изилденет.
 • Севортян Түрк лингвистика коомунун корреспондент мүчөсү (1957), «Советская тюркология» журналынын редколлегия мүчөсү болгон.

Эмгектери:

 • Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования, М., 1962;
 • Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнителъного исследования, М., 1966;
 • Этимологический словаръ тюркских языков. (Общетюркские и междутюркские основы на гласные), m. 1-2, М., 1974, 1979.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

 • Тил энциклопедиясы / Түз.А. А. Джапанов: Оңд., толукт., кайрадан 2-бас. - Б.: Турар, 2010. -548 б. ISBN 978-9967-44-24-9