Мазмунга өтүү

Стехиометрия

Википедия дан

Стехиометрия (гр. Stoicheon — алгачкы, элемент жана ... метрия) — реакцияга кирген заттар массалары (көлөмдөрү) ортосундагы сандык катыштар жөнүндөгү окуу. Бул түшүнүктү немис окумуштуусу И. Рихтер (1792―1794) киргизген. Стехиометрия негизин Авогадро Гей-Люссак, эселик катыш жана курам туруктуулугу жөнүндөгү мыйзамы, масса сакталуу жана эквиваленттер мыйзамы түзөт. Химимялык  реакциялар теңдемелери менен байланышкан бардык эсептөөлөр стехиометрия эрежелери негизинде ишке ашат. Стехиометрия эсептөөлөр химимялык технологияда жана металлургияда жана башка кеңири колдонулат.

  • Химия: Энциклопедиялык окуу куралы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004. - 422 б. ISBN 9967-14-021-6