Сукцессия

Википедия дан

Бир экосистеманын башка экосистема менен бара бара ырааттуу түрдө алмашуусу сукцессия деп аталат.

Биринчи экосистема кийинки экосистема үчүн шарттарды түзүп берет.

Сукцессия ички жана сырткы факторлор менен шартталат.

Сукцессиялардын түрлөрү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Биринчилик жана экинчилик;
 • Туруктуу жана туруктуу эмес;
 • Антропогендик жана табигый;
 • Прогрессивдик жана регрессивдик;
 • Автотрофтук жана гетеротрофтук;
 • Кайтычуу жана кайтбоочу;

Ички факторлуу сукцессия[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Аскалардын жандыктар менен басылуусу.
 • Көлдөрдүн өсүп кетүүсү

Сырткы факторлуу сукцессия[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Сукцессияга алып келүүчү факторлор көбүнчө адамдын ишкердүүлүгү менен байланыштуу:

 • мал жайуу;
 • токойлорду тебелөө;
 • көлдөрдү кирдетүү;

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • EKOLOJİ ÇEV-150. 3. Hafta: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Dr. Nurzat Totubayeva