Суроо-талап

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Суроо-талап деген:

1) сатып алуучулар мүмкүн болуучу ыңгайлуу баада, белгилүү учурда, белгилүү бир жерде сатып алууну каалашкан жана сатып алышы мүмкүн болгон белгилүү бир товарлардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн саны;

2) базар нугунда калыптанган жана ага ылайык акча каражаттары менен камсыздалган керектөөлөрдү чагылдырган көрүнүш. Анын өлчөмү товарларга (продукция, кызмат көрсөтүүлөр) белгиленүүчү бааларга жана керектөөчүнүн төлөө жөндөмдүүлүгүиө тыгыз байланыштуу.

Эгерде товарларга баа өссө, суроо-талап төмөндөйт, ал эми өндүрүш базарга көбүрөөк товарды чыгарса, алар арзаныраак сатылып суроо-талап күчөйт. Суроо-талапка бир катар факторлор таасирин тийгизип турат. Суроо-талаптын базардын калыптанышындагы мааниси өтө олуттуу. Эгер суроо-талап баанын анчалык айырмаланбашына жараша өзгөрбөсө баа боюнча ийкемсиз, ал эми өзгөрүүгө дуушарланса ийкемдүү деп аталат.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9