Суусар

Википедия дан
Beech Marten.jpg
Beech Marten area.png
Beech marten Martin.JPG

Суусар (Martes (Martes) foina), (Ezxleben (1777)): Суусар сымалдуулар.

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Европанын жана Азиянын тоолуу райондорунда кездешет. Кыргызстанда бардык тоо кыркаларында жашайт.

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Анын эң жагымдуу биотоптору – ортонку жана бийик тоолордо, таштуу жана шагылдуу таштар.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Республика боюнча саны төмөн, 10 км2 бир особдон аз келет. Түштүктөгү тоолордо бул көрсөткүчтөр бир топ жогору жана Борбордук менен Чыгыш Тянңшанда суусарлар абдан аз.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)[оңдоо | булагын оңдоо]

Чээнге кирбөөчү жырткыч катары жыл бою ал активдүү. Негизинен чычкан сымал кемирүүчүлөр жана чыйпылдак чычкандарга аңчылык кылууга жөндөмдүү, алар таштуу зоналардын жана шагылдардын арасынан табышат. Азыктануусунда көрүнүктүү орунду куштар ээлейт. Суусар жекече участкаларды ээлейт, бирок ар кандай себептер менен бир-бирине өтүп турушат. Күүгүмдө жана түнкүсүн активдүү, күндүз жашыруун жерлерде жүрүшөт. Суусарлардын кууту июлң-августта өтөт, кийинки жылы чөндөлөйлөрү апрелң-майда гана туулат. 2- 5 туушат, алардын көздөрү бир айдан кийин гана ачылат. 3 айдан кийин өз алдынча жашап калышат. 2-3чү жылы жыныстык жагынан жетилип калышат.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Төмөнкү тукумдуулугу, азык базасынын жетишсиздиги, браконңерлер жана суук, калың кардуу кыш.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Колдо аларды керектүү жаныбар катары кармашпайт.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

Атайын коргоо чаралары иштелип чыккан эмес.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Иштелип чыккан эмес.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

Түр сейрек кездешүүчү, бирок жоголуп бара жатуучу.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]