Тагдыр

Википедия дан

Тагдырмифологияда жана иррационалисттик философиялык системада адамдын кылган иши жана окуясы, акылга сыйбаган жана акыл жеткис бийиктик аң сезимден алдын ала аныкталгандыгы. Идеясы эркиндик аспектиси бир гана аспект детерминация кубулушунда –(дүйнөнүн түпкү негизинен өзгөрүүсү), илимий эле эмес казуалдык детерминация (себеп), ошондой эле теологиялык - (динди анын ырым-жырымдарын негиздөөчү окуу) детерминациядан туура айырмалай билиш керек. Мунун себеби адам акыл эси менен гана таанылышы, натыйжада себеп менен гана шартталышында.