Талас Ала-Тоосу

Wikipedia дан

Талас Ала-Тоосу - Кыргыз Ала-Тоосунан Кара-Балта, Каракол жана Суусамыр сууларынын суу бөлгүчү катары Өтмөктүн тоосунан башталат. Ириде түштүк-батышка багытталып, Ат-Ойнок жана Чаткал кырка тоолору менен тутумдашкандан кийин батыш-түндүк-батышты карай батыштагы Арыс суусунун өрөөнүнө чейин 260 км ге созулуп жатат. Туурасы эң жазы жеринде 40 км ден ашык. Эң бийик жери Манас чокусу (4482 м). Түндүгүнөн Талас өрөөнү менен чектешет, түштүгүнөн Суусамыр, Кетмен-Төбө, Чаткал өрөөндөрү курчап турат.