Мазмунга өтүү

Тарых илимдеринин кандидаты

Википедия дан

Тарых илимдеринин кандидаты - илимий даража. Кыргыз Республикасында бул наам совет доорунан бери ыйгарылып келет.

Тарых илимдери боюнча кандидаттык окумуштуу даража алуу үчүн атайын илимий диссертация жазуу талап кылынат.

Бул диссертация тарых илимдери боюнча окумуштуу кеңешинде корголгон соң, КР Жогорку аттестация комиссиясына (мурдагы КР Улуттук аттестация комиссиясына) жиберилет.

Адистик териштирүүдөн соң бир нече айдын ичинде талапкерге кандидаттык даража ыйгарылышы ыктымал.

Диссертациянын деңгээли төмөн болсо, аны четке каккан учурлар да жок эмес.

Бул окумуштуулук даражадан соң илим талапкери тарых илимдеринин доктору даражасын алуу үчүн изденип, кезектеги диссертацияны жазып, коргой алат.

Чет мамлекеттерде жакталган доктордук диссертациялар Кыргызстанда кээде "тарых илимдеринин кандидаты" даражасы үчүн жазылган диссертацияларга теңелип жүрөт.


Адабият[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  • Асанов У.А., Джуманазарова А.З., Чоротегин Т.К. Кыргызская наука в лицах: Краткий исторический и био-библиографический свод / Отв. ред. У.А.Асанов. - Бишкек: Центр госязыка и энциклопедии, 2002. - 544 стр., илл., карты. (ISBN 5-89750-142-4) [U.A.Asanov, A.Z.Jumanazarova, T.Chorotegin. Kyrgyzskaia nauka v litsah: Kratkiy istoricheskiy I bio- bibliograficheskiy svod / Otv. Red. U.A.Asanov. – Bishkek: Tsentr gosyazyka I entsiklopedii. 2002. – 544 pages, ill., map. (ISBN 5-89750-142-4)]

Интернеттеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]