Мазмунга өтүү

Узун куйруктуу суубүркүт

Википедия дан
Haliaeetus leucoryphus

Узун куйруктуу суубүркүт (Haliaeetus leucoryphus), (Pallas, 1771)

Жалпы жана өлкөдө таралышы

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Каспий деңизинен Байкалга чейин. Кавказда, Орто Азия жана Индияда кыштайт. Кыргызстанда сейрек кездешкен куш.

Атайын саны эсепке алынган эмес, ошондуктан азыркы убакка чейин так маалымат жок.

Жашаган аймактары

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Жекен өскөн көлмөлөр, теректүү-талдуу токойлор жайгашкан дарыялардын жээктери.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кышында гана келүүчү келгин куш.

Чектөөчү факторлор

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Түздөн-түз кыруу, уяларын талкалоо, жашоого жагымдуу жерлерин кыскартуу.

Көбөйтүү (колдо багуу)

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

СССРдин Кызыл китебине киргизилген (1984) . «Жапайы фаунанын жана флоранын жоголуп бара жаткан түрлөрдү соода-сатык кылуу боюнча эларалык конвенциясынын» 2-тиркемесине киргизилген . Кыргызстанда коргоого алынган территориялар жок.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кыштоочу жерлерин кайтаруу. Массалык маалымат каражаттары аркылуу түрдү сактап калыш үчүн пропаганда жүргүзүү. Колго кармап көбөйтүш үчүн питомник уюштуруу.Кыштаган жерлеринде чыныгы санын далилдеп, жем менен камсыз кылууну уюштуруу. Чектөөчү факторлорду изилдөө.

V категория, Vulnerable, VU, C1. Жок болуп бара жаткан түрдүн бири. Дүйнөлүк фаунанын суу бүркүттөрүнүн 8 түрдүн бир түрү жана Кыргызстандын фаунасынын 2 түрдөн бирөө. Монотиптүү түр.

Колдонулган адабияттар

[түзөтүү | булагын түзөтүү]