Мазмунга өтүү

Узун куйруктуу чымынчы

Википедия дан
Terpsiphone paradisi (эркек).
Terpsiphone paradisi (ургаачы).

Узун куйруктуу чымынчы (Terpsiphone paradise), (Linnaeus, 1758):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда жашайт. Кыргызстанда түрдүн ареалынын чеги чыгыш-түштүктө өтөт. Батыш Тянңшанда, мүмкүн Талас жана Кыргыз тоо кыркаларынын чыгыш жагында кездешет.

Жашаган аймактары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Жалбырактуу токойлор жана бактар, көлмөлөр жана тоолуу дарыялардын жээктери.

Саны[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Республикада белгисиз, бирок ага мүнөздүү жерлерде адаттагыдай эле кездешет. Чектелүү территорияларда да таралган.

Чектөөчү факторлор[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Браконңерлик, түргө жагымдуу территориялардын кыскарылышы. ==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Келгин куш, уялоочу мезгили узакка созулат. Майдын экинчи-үчүнчү декадасында уя салышы башталат. Уясында 2-3 жумуртка.

Көбөйтүү (колдо багуу)[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1985-жылы Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген. Тажикстандын Кызыл китебине жазылган. Сарычелек жана Бешарал коруктарынын территориясында коргоого алынган. Республиканын территориясында кармоого тыюу салынган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Эл арасына түрдүн уялоочу жерлерин коргоого алуунун зарылчылдыгы жөнүндө пропаганда жүргүзүү. Коргоону күчөтүү, браконңерликке каршы күрөш жүргүзүү. Республикада түрдүн ареалын аныкташ үчүн кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүү, санын жана статусун тактап аныктоо.

Статусу[түзөтүү | булагын түзөтүү]

VI, Near Threatened: NT: R.. Кыргызстанда T.p.leucogaster (Swainson, 1838) кездешүүдө.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]