Хаммурапи

Википедия дан

Хаммурапи - (б.з.ч. 1792-1750 жылдар) окум кылып турган доордон калган мыйзамдын тексти биздин кундорго чейин сакталып жетти. Мыйзам коомдун жогорку катмарын тузгондордун кызыкчылыгын коргогон. Эн томонку катмар-керт башы эрксиз кулдар болгон. Бирок алардын кызыкчылыгы учун да аздыр-коптур жазалар киргизилген.Мыйзамда эл аралык сооданын жургузгон кесипти аркалагандардын укуктары да созго алынат. Бул мыйзам оз доорунун кузгусу катары чон мааниге ээ.

Хаммурапинин Вавилону.

Хаммурапинин доорунда акча катары (товарга айырбаштоочу баалуу каражат иретинде) кумуштон кесилген «шекелдер» колдонулган. Бирок андан коонороок (байыркыраак) болгон чен-олчомдук бирдик- арпанын тиешелуу колому (гур) кошумча пайдаланылаберген.