Штаммлер Рудольф

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Штаммлер Рудольф (1856–1938) – немис укук философиясынын өкүлү, профессор, Канттын окуусун улантуучу. Укук философиясынын социалдык идеалы, Штаммлердин пикири боюнча, улутка бириккен жана өздөрүн эркин түрдө билдире алган адамдардын жалпылыгы болуп саналат. Юридикалык дүйнө тааным көз карашынан алганда ал экономикалык детерминизм менен жуурулушуп кеткен деп марксизмди четке каккан экономика менен мамлекетке карата алган укуктун алгачкылыгын тааныган.