Экспорттук бүтүм

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Экспорттук бүтүм - жеке, юридикалык жактардын бирөөсү чет өлкөлүк же анын өкүлү (ишкер, фирма, ишкана) катары шартта жүргүзүлүүчү бүтүм.

Мындай бүтүм түбү келип тигил же бул өлкөдө валютанын топтолушуна, арбышына олуттуу көмөк берет. Экспорттук квоталардын эсебине ыктыярдуу экспорттук чектөөлөр, о. э. импорттук тарифтин механизмин «күзгүдөй» чагылдыруучу экспорттук төлөмдөр кирет.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9