Мазмунга өтүү

Электрондук китепкана

Википедия дан

Электрондук китепкана — ар кандай электрондук докуменнтердин иреттелген топтому, багыттоо жана издөө каражаттары менен камсыздалат. Бул бара-бара чогултулган ар турдүү тексттер (көбүнчө, адабият, компьютердик программалар), медиа-файлдар жайгаштырылган веб-сайт.

Электрондук китепканалардын түрлөрү: универсалдуу жана адистештирилген. Электрондук китепкананы адабий журналдан айырмалоого тийиш. Басмадан чыгып, кийин Интернет мейкинине өткөн адабий журнал сыяктуу электрондук китепкана чыгарылыштарга бөлүнбөйт жана жаны материалдар кошулган сайын толукталып турат. Эркин публикациялардын сайттарынан электрондук китепкана координатордун көз карашына ылайык түзүлөт, жарыяланган тексттердин айланасында коммуникативдүү чөйрөнүн түзүлүшү көбүнчө каралган эмес[1].

  1. Электрондук китепканалар | 2006 | 9-том | 3-чыгарылыш| Кирилл Фесенко (archive.org)