Мазмунга өтүү

Эммануил Сведенборг

Википедия дан
Эммануил Сведенборг
Альма-матер:

Уппсала университети

Эммануил Сведенборг (шведче: Emanuel Swedenborg; 1688-1772) Декарттан кийин табияттын бардык структуралары бир эле принцип менен түзүлөт деген гипотезаны сунуш кылган. Атомдор жана жылдыздар материянын куюндуу кыймылынан келип чыгат. Атом - Күн системасы сымал- бөлүкчөлөрдүн татаал системасы. Саманчы Жолу - бул жылдыздардын системасы, алар бири бирине магниттик күчтөр менен кармалып турат деп түшүндүргөн. Сведенборг Ньютондун тартылуу законун тааныган эмес. Бул гипотеза ката болгон менен жылдыздар системасынын алгачкы динамикалык модели болгон.

  • Астрономия илиминин өнүгүшү. – Мамбетакунов Э., Калыбеков А. – Ж.Баласагын атындагы КУУ, Бишкек, 2014. – 240 б.