Астрономия

Wikipedia дан
Планета

(грек тилинен astron - жылдыз жана nomos - мыйзам)
1. асман (космос) объекттеринин физикалык касиеттери, пайда болушу, өнүгүүcү жөнүндөгү илим;
2. А. илиминин теориялык негиздерин камтыган окуу предмети.