Аристов, Николай Александрович

Wikipedia дан

Аристов, Николай Александрович (1847-?) – падышалык доордогу орус чыгыш таануучусу ж-а этнографы.

Өмүр баяны[оңдоо | булагын оңдоо]

1864-жылы Казан университетин аяктаган.

1868-1881-ж. Жети-Суу областык башкармасында иштеген.

1881-1889-ж. Жети-Суу областтык аскердик губернатордун жардамчысы болуп иштеген.

1893-жылы Орусия географиялык коомунун мүчөсү.

Ал байыркы усундар м-н кыргыздардын тарыхый байланышын табууга да аракеттенген. Усундарды ал байыркы Эне-Сай кыргыздарынын бир бөлүгү катары эсептелген.

20-кылымдын экинчи он жылдыгындагы өмүрү тууралуу маалыматтар жок.

Качан жана кайсы жерде өлгөнү так эмес.

Илимий мурасы[оңдоо | булагын оңдоо]

Негизинен этнографиялык маалыматтарга басым жасаган окумуштуу Н.А.Аристов кыргыздарды усун этносунун теги катары караган. Ошол эле кезде, б.з.ч. II к. орто ченинде Борбордук Монголияда жашаган кыргыз жана түрк уруу бирикмесинен турган усун союзу хунндардын жапырыгы менен Батыш Теңир-Тоого көчүп келишкен, деген тыянак чыгарган. Окумуштуунун болжолуна караганда, усун союзундагы уруулар менен энесайлык кыргыздар бир эл болушкан жана алардын түпкү бабалары түрктөр, динлиндер менен аралашып кеткен.

Жазма маданият даректерин, археологиялык материалдарды эске албай, жалаң этнографиялык маалыматтарга таянып, кыргыздарды усун союзунун катарына киргизген Н.А.Аристовдун көз карашы азыркы кыргызтаануу илиминде колдоого алынган жок.


Жарыяланган эмгектери[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Аристов Н.А. Труды по истории и этническому составу тюркских племен / Ответственный редактор-составитель и автор предисловия - академик В.М. Плоских. В подготовке книги к изданию принимали участие акад., д.филос.н., проф. А.Ч.Какеев, чл.-корр., д.и.н., проф. Д.Д.Джунушалиев, к.и.н., доцент КРСУ В.А.Воропаева и научный сотрудник HAH КР В.Я.Галицкий.. - Бишкек: Илим, 2003. - 460 с. - ISBN-5-8355-1297-X. (URL: http://bizdin.kg/elib/kitepter/html/taryh/aristov_turk/index.html)
  • Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы: Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии / Автор предисловия - академик В. Плоских. В подготовке книги к изданию принимали участие В. Воропаева и В. Галицкий. - Б.: Илим, 2001. - 582 с. - ISBN 5-8355-1132-9. (Книга издана в рамках программы «Поддержка высшего образования», осуществляемой Фондом «Сорос—Кыргызстан»). - (URL: http://bizdin.kg/elib/kitepter/html/taryh/aristov_usuni/index.html)


Пайдаланылган адабияттар:[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Урстанбеков Б.У., Чороев Т.К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк: Мектеп окуучулары үчүн. – Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы Редакциясы, 1990. 113 б.

ISBN 5-89750-028-2

  • Кыргыз Совет Энциклопедиясы: 6 томдук/ Башкы редактор Орузбаева Б. Ө./ - Ф.: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1977-1980. Т.1-6.
  • Кыргызстан: Улуттук Энциклопедия: Көп томдук/ Башкы редактор Үсөн Асанов/ - Бишкек: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. Т.1. ISBN 9967-14-046-1.
  • Кыргыздар. Он томдук жыйнак / Түзүүчүлөр Кеңеш Жусупов, Каныбек Иманалиев. - Бишкек: Учкун, 2004. - Т. 1-10. - ISBN 9967-413-89-1.
  • Asanov U.A., Jumanazarova A.Z., Chorotegin T. Kyrgyzskaya nauka v litsakh (The Kyrgyz Science In Faces). - Bishkek, Main Editorial Board of the Kyrgyz Encyclopedy, 2002. P. 499. - ISBN 5-89750-142-4

Интернеттеги Шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]