Арстанбап платосу

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Арстанбап платосуБабашата кырка тоосунун Арстанбап суусунун этегинде жогорку агымында жайгашкан. Базаркоргон районундагы "Арстанбапата" токой чарбасынын аймагында. Батыш болугу акиташ тектуу брекчия, палеоген-неогендик тектерден, чыгышы неогендин кумдук-конгломерат тектеринен тузулуп, устун лесс тектери жаап жатат. Рельефи жантайынкы-донсоолуу, жантайынкы депрессия бар. Арстанбап суусунун башы жана анын куймалары-Жарадар жана Кызылсуунун ороондору платого 200м.ге жана андан терен кирип турат. Ороондордун капталдарынын жогорку болуктору жардуу, ортонку жана томонку болуктору тектирчелуу келип, жер кочкулор менен жайпандалган. Платонун айрым жерлерин бадалдуу кургак талаа, калган болугун, айрыкча жантайынкы жерлерин жангак момо-жемиш токойлору ээлейт.