Мазмунга өтүү

Бака

Википедия дан
Lithobates pipiens.

Бакаларкуйруксуз амфибиялардын бир ири тобу, буларга кыйла түркүм, түркүмчө, тукум, уруу жана түр кирет: Амур бакасы, Антил бакасы, бананчыл бака (Megolixalus baevis), саз бакасы (Rana terrestris), бодур бака (R. rugosa), өгүз-бака (R. catesbeiana), өкүрчөөк бака, Африканын калакпут бакасы (Hylambates maculatus), калакпут соокпаш бака (Rhacophorus otilophus), калакпут тордомо бака (R. reticulatus), Ява калакпут бакасы (R. reinwardti), жапон калакпут бакасы (R. beurgeri), түктүү бака (Astylosternus robustus), Голиафбака (Rana goliath), дообака, гоферге ынак бака (R. capito), Ыраакы Чыгыш бакасы (R. semiplicata), тегерек тил бака (Discoglossus pictus), шадылуу бака (Arthroleptis stenodactylus), Кавказ бакасы (Rana camerani), Индистан таргыл бакасы (R. tigrina), мукур аяк бака (R. curtipes), кызыл кулак бака (R. erythreaea), кайчытамга бака (Rhacophorus cruciger), чаңыргыч бака (Rana clamitans), темгилдүү бака (R. pipiens), токой бакасы (R. sylvatica), Ява учкур бакасы, Кичи Азия бакасы (R. macrocnemis), Гвинея чаар бакасы (Hemisus marmoratus), Натали бакасы (Phrynobatrachus natalensis), Нил бакасы (Rana mascareniensis), көл бакасы (R. ridibunda), жээкчил бака (R. limnocharis), көлчүк бакасы (R. esculenta), шамдагай бака (R. dalmatina), конгонун беш тушкундуу бакасы (Hyperolius quinquevittatus), ала бака (Rana pretiosa), мүйүздүү бака (Ceratobatrachus quentheri), Сибирь бакасы (Rana cruenta), шибер бакасы (R. temporaria), укмуштуу бака (Pseudis paradoxa), кооз бака (Kaloula pulchra), куйруктуу бака (Ascaphus truei), Цусима бакасы, кара-ала бака (Rana nigromaculata), туулгабаш бака (Calyptocephalus gayi), текөөрдүү бака (Xenopus mulleri), текөөрдүү жылма бака (X. laevis), тилсиз бакалар, бакалардын бир түркүмү, күрөң бакалар (топ), өкүрчөөк бакалар (уруу), калакпут бакалар (тукум) (Rhacophoridae), л. Дискоязычные (Discoglossidae) — тегерек тилдүү бакалар (тукум), жашыл бакалар (топ), келтекбаш бакалар (тукум) (Brachycephalidae), учкур бакалар (уруу) (Phacophorus), жалпак бакалар (уруу) (Eleutherodactylus), накта бакалар (тукум) (Ranidae), мүйүздүү бакалар (уруу) (Ceratobatrachus), торопойбакалар (уруу) (Hemisus), тар ооздуу бакалар (уруу) (Brevicipitidae), тилдүү бакалар, бакалардын бир түркүмү.

Айрым түрү көп өлкөлөрдө тамак катары пайдаланылат. Кыргызстанда 3 түрү кездешет. Лабор. изилдөөлөрдө пайдаланылат.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Калып:Bio-stub