Мазмунга өтүү

Бокмурун

Википедия дан

Бокмурун Көкөтөй байдын жалгыз уулу. Эпостун бир катар эпизоддорунда кандардын катарында катышат. Чоң казатта Кожожаштын огунан каза табат. Эпосто эки жактуу мүнөздөлгөн образ; бир жагынан жооомарт, намыскөй баатыр катары,бир жагынан атасынын байлыгына эсиреген, көпкөлөң байбача катары сүрөттөлөт. Мааникердин ээси.