Бокмурун

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Бокмурун Көкөтөй байдын жалгыз уулу. Эпостун бир катар эпизоддорунда кандардын катарында катышат. Чоң казатта Кожожаштын огунан каза табат. Эпосто эки жактуу мүнөздөлгөн образ; бир жагынан жооомарт, намыскөй баатыр катары,бир жагынан атасынын байлыгына эсиреген, көпкөлөң байбача катары сүрөттөлөт. Мааникердин ээси.