Борошев, Ниязаалы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Ниязаалы Борошев (Ош облусунун, Аксы районунда туулган) - комузчу, автор жана аткаруучу.

Ырчы, комузчу, айтым күүлөрүнүн устаты, элдик күүлөрдүн чебери Ниязаалы Борошев 1856-жылы Жалал-Абад обл. Аксы районунун Ак-Жол айылында туулган. Ниязаалы залкар комузчу жана аткаруучу. Анын башкалардан өзгөчөлүгү, комузда кол ойнотуп, күү арасында ыр кошуп куудулданып аткарган. Андыктан ал, атайым күүлөрдүн негиз салуучусу болуп эсептелет. 15 жашынан комуз черткенди үйрөнүп, ошондо эле татаал күүлөдү черте баштаган. Анын ичинде "Кет Бука", "Тайчыдан тайчы" ж.б. Бара бара ал чебер устат болуп өз мезгилинин кесипкөй комузчуларынын чөйрөсүнө кошулган. Алар оозеки көркөм чыгармачылыктын ар кандай жанрларында багыт алып калган таланттуу инсандар Жеңижок, Эшмамабет, Жаныбай, Айдараалы ж.б. болгон.

Н. Борошев, Т. Сатылганов, К. Досуев сыяктуу шакирттерди тарбиялаган, ар кандай салтанаттарда ак таңдай төкмө акындар Жеңижок, Эсенаман, Нурмолдо, Сары ырчы,Эшмамбет сыяктуу залкар шайырлардан таалим алган.

Ниязаалы эл арасында жүргөндө эки сөзүнүн бири:


Уста менен дос болсон, өнөр кезээрсин,

Ууру менен дос болсон, бир балээге каларсың.

Ырчы менен журсон ырын аларсың,

Күүнүн жайын көкүрөгү бар адам түшүнөт,-деп макалдаштырып суйлогон.


Күүлөрү: "Арсар күү", "Мырза кербез", "Ниязаалынын камбаркан", "Кер толгоо", "Кара өзгөй" ж.б.