Википедия:Өз тобокелге салып колдонуу

Википедия дан
ВИКИПЕДИЯНЫ ӨЗ ТОБОКЕЛИҢИЗГЕ САЛЫП КОЛДОНОСУЗ
Википедияда кандай гана маалымат болбосун — так эмес, адаштыруучу же этикага жатпаган болушу ыктымал, аларды колдонгонуңуз — кооптуу жана/же мыйзамсыз болушу экенин эске алыңыз.

Википедиядагы айрым маалыматты өз ишинде колдонууну же үчүнчү тараптарга сунуштап жайылткан окурмандар жөн жок жерден тобокелге кабылышы мүмкүн.

Википедиянын авторлору, администраторлору, бүлдүргүчтөр же Википедияга кандайдыр бир тиешеси бар адамдар Википедиянын барактарындагы маалыматты же шилтемелер аркылуу табылган маалыматтын колдонуулушу үчүн жооп бербейт.

Википедиядагы кандай гана маалымат болбосун, анын тууралыгын жана текшерилгенин аныктаңыз. Макаланын аягындагы маалымат булактарына шилтемелерди текшериңиз, макаланын мазмунуна байланыштуу чечиле элек талаштар бар-жогун билүү үчүн макаланын талкуу барагын жана түзөтүүлөр тарыхын карап чыгыңыз. Маалыматты көз карандысыз булактардан кайрадан текшерип алыңыз.

Эгерде Википедиядагы маалыматтын мыйзамдуулугу, коопсуздугу же адептүүлүгү шек жатса, Википедияга каалаган адам каалаган маалымат кошо алганын жана ал адамдын ошол чөйрөдөгү билими жетишсиз болушун эске алыңыз. Авторлор толук маалымат же жаракаттын жана инсандыгыңызга, мүлкүңүзгө же аброюңузга келтирилиши мүмкүн болгон зыяндын алдын алуу чаралары тууралуу маалымат бере албашы мүмкүн. Эгерде белгилүү бир суроо боюнча жардам керек болсо (мисалы, медициналык, юридикалык, каржы, үй-бүлөлүк же коркунучтарды башкаруу маселелери боюнча), тийиштүү тармакта атайын лицензиясы же билими бар адиске кайрылыңыз.

Википедиядагы макалалардын көпчүлүгүн кесипкөй адистер текшербейт. Окурмандар, каталарды оңдоп, туура эмес маалыматты алып салышы мүмкүн, бирок алар буга милдеттүү эмес. Андыктан, маалыматтын аныктыгына же белгилүү бир максатка ылайыктыгына кепилдик жок.

Википедия — эркин лицензиянган, билим берүүчү, маданий билимдердин онлайн булалагын түзүү үчүн ыктыярчылардын бирикмеси болгондуктан, Википедиядан кыйыр зыяндын ордун толтурууну талап кылууга болбойт.

Бул маалымат акысыз берилгендиги үчүн, маалыматтын колдонулуушун жана/же өзгөртүлүшүн Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-SA) жана GNU Free Documentation License (GFDL) жөнгө салган лицензияларынан тышкары, сиз менен Википедиянын ортосунда бул маалыматтын колдонулуушун жана/же өзгөртүлүшү боюнча эч кандай макулдашуу же түшүнүнүү жок.

Көз карандысыз булактардан текшермейинче, Википедиядагы маалыматка таянбаңыз.