Гиперпаратиреоз

Википедия дан

Гиперпаратиреоз — калкан сымал бездин жанындагы без гормонду (паратгормон) көп бөлүшүнөн болгон оору. Бул бездин шишигинде байкалат. Паратгормондун көп бөлүнүшүнөн кальций, фосфор алмашуу бузулуп, сөөктө, канда кальций көбөйөт, ал эми фосфор азаят. Мунун натыйжасында сөөк өзүнөн өзү же кичине эле таасирден сынышы мүмкүн. Гиперпаратиреоз дун кээ бир калыбында кальций ички органдарда, көбүнчө бөйрөктө (бөйрөктүн жана заара жолунун таш оорусун пайда кылып) чогулушу ыктымал. Көбүнчө аялдар ооруйт.
ЫДЫУДФЩДДДЦЗхыд йфдфдджфддпрООГЫТФГЦПУЦШ3ГШГГОУРРОРРВЫНоНГЫНГЦНГНГНВГНЦНУГНГЦНГУЦННГУПГ