Дүйнөлүк дин

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Дүйнөлүк дин - ар кандай өлкөлөрдөгү жана континенттердеги элдердин арасында жайылган дин. Учурда бул сөз белгилүү үч гана динди түшүндүрөт (бул диндер пайда болуш ирээти менен келтирилди).