Идеографиялык жазуу

Википедия дан

Идеографиялык жазуу (Грек сөзү «Idea» - «ой», «түшүнүк»). Жазуунун бул түрүндө ар бир түшүнүк (сөз) атайын белгилер - идеограммалар менен туюнтулган. Баяндалуучу ой тийиштүү түшүнүктөрдү билдирген шарттуу белгилер аркылуу жазылган. Ал сүрөттүк жазууга караганда алда канча өнүккөн жазуу болгон. Алсак, деген идеограмма "адам" дегенди, деген идеограммалар "тоо" дегенди бирок бул жазууда идеограммалардын саны көп болгондуктан, аларды өздөштүрүү көп кыйынчылыктарды туудурган. Азыр идеографиялык жазуунун үлгүсү Кытай, Япония, Кореяда колдонулат.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru Archived 2021-09-22 at the Wayback Machine