Кавказ тилдери

Википедия дан

Кавказ тилдериКавказ элдеринин тили. Үч топко бөлүнөт: картвел, абхаз-адыге жана нах-дагстан тилдери. Нах жана дагстан тилдери кээде эки башка топ катары каралат. Грузин тилини байыркы жазуусу болгон. V-VIII кылымда удин тилинин да жазуусу болгондугу божомолдонот. 1917-жылдан кийин кавказ тилдеринин көбүндө адегенде латын, кийин кириллицанын негизинде жазуулары иштелип чыккан.