Калып:Мурунку СССР мамлекеттеринин жогорку даражадагы сыйлыктары