Катафатикалык теология

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Катафатикалык теология (грек. kataphatikos – оң, ырастоо) – кудайды ал тарабынан жаратылган табиятты окуп үйрөнүү аркылуу таанып билүүгө мүмкүн экендигин ырастайт.

Псевдо-Дионисийдин пикири боюнча, кудайды акыл менен да, сезим менен да таанып билүү мүмкүн эмес. Бирок кудай өзүнүн нур, акыйкат, акыл, адилеттик, кудурет ж. б. күчтөрү аркылуу материалдуу дүйнөнү гармониялуу жана кооз кылат, материалдуулук менен идеалдуулук ортосуна тең салмактуулук орнотот. Кудай тарабынан жаратылган дал ушул табигый мыйзам ченемдүүлүктөрдү окуп үйрөнүү менен таанып билүүгө болот.

Псевдо-Диносийдин пикири боюнча, кудай өзү тарабынан жаратылган дүйнөнүн башаты, өзөгү жана аягы болуп саналат. Асмандагы кудай дүйнөсүндө иерархия кандай ырааттуу болсо, кудай тарабынан жаратылган материалдуу дүйнө да ошондой ирээттүү тартипте жайгашкан. Кудай дүйнөсүндөгү тартипти жерге орнотуучу негизги күч болуп чиркөө эсептелет. Демек, чиркөө гана кудайдын жерге орноткон гармониясын, сүйүүсүн, ажайып кооздугун адамдарга жеткире алат. Кудайды таанып билүүнүн катафатикалык жолу акылга, философияга, логикага, диалектикага, ой жүгүртүүгө таянат.
Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8