Качкынбай Артыкбаев

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Качкынбай Артыкбаев - белгилүү сынчы, адабияттчы, акын жана котормочу.

Өмүр жолу[оңдоо | булагын оңдоо]

Качкынбай Артыкбаев 1934-жылы азыркы Чүй облусу Москва районундагы Карл Маркс атындагы колхоздун Кепер-Арык кыштагында колхозчунун үй-бүлөсүндө туулган.
Буденный орто мектебин бүтүргөндөн кийин Артыкбаев 1951-жылдан 1956-жылга чейин Кыргыз Мамлекеттик университетинин филология факультетинде окуп, ошол эле жылы республикалык "Ленинчил жаш" газетасына ишке орношкон. 1958-жылга чейин “Ленинчил жаш ” газетасынын пропаганда жана агитация бөлүмүнүн башчысы, редколлегия мүчөсү болуп иштейт.
1959-жылдан 1961-жылга чейин “Ала-Тоо” журналынын сын бөлүмүндө Кыргызстан Мамилекеттик басмасында көркөм адабият бөлүмүнүн башчысы болуп 1967-жылга чейин кызмат өтөйт. Кыргыз Мамилекеттик университетинин аспирантурасында сырттан окуп, 1966-жылы филология илимдеринин кандидаты деген окумуштуулук даражага ээ болот. 1967-жылдан бери СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз Мамилекеттик университетинде иштейт. 1955-жылы "Советтик Кыргызстан" (Азыркы "Ала-Тоо") журналына жарыяланган “Москвич жөнүндө диялок” деген биринчи ырынан тартып анын ырлары, поэмалары республикалык газета-журналдарга , альманхтарга үзбөй чыга баштайт.
Биринчи китеби 1964-жылы “Байчечекей” деген ат менен жарык көргөн. К. Артыкбаев адабий сын, адабият тануу ишине устудент кезинен тартып эле кызыга баштайт. 1956-жылы анын “Жаш акындардын чыгармаларындагы А.Осмоновдун таасири жөнүндө” деген көлөмдүү макаласы "Ленинчил жаш" газетасына жарыяланган. Ошондон бери ал кыргыз адабий сыны менен адабият таануусунун өнүгүшү үчүн белсемдүү киришип, активдүү жана жемиштүү эмгектенип кележатат. Кыргыз адабиятынын ар түртүү проблемаларына байланыштуу жазылган "Чалгын", "Изденүүлөр жана табылгалар", "Ар түрдүү издер", "Сын сапары", "Чыгармалар жана ойлор" аттуу китептери, изилдөөлөрү К. Артыкбаевдин республикага белгилүү сынчы, адабиятчы катары таанытты.
К. Артыкбаев көркөм очерктерди , фильетондорду, публицистикалык макалаларды жазууга да катышып келе жатат.
К.Артыкбаев көркөм котормо ишине да киришип, Александр Прокофьевдин, Расул Гамзатовдун, Мирсайд Миршкардын, Х IХ кылымдагы Азербайжан акын мырза Шафинин, ХI кылымдагы акын Юсуп Баласагыновдун лирикаларын, поэмаларын, белорус жазучусу Алесь Пальчевскийдин аӊгемелерин которду.
К.Атыкбаев 1958-жылдан КПССтин.1962-жылдан СССР жазучулар Союзунун.1958-жылдан СССР журналистер Союзунун мүчөсү.

Китептери[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Кыргыз тилинде.

Чалгын. Адабий сын макалалар. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1962, 275 бет.
Байчечекей. Ырлар жэана поэмалар. Фрунзе, Кыргызмамбас, 1964, 158 бет.
Баатырлар сымбаты. Очерктер. (А. Табалдиев менен бирге) Фрунзе “Мектеп” басмасы, 1965, 140 бет.
Изденүүлөр жана табылгалар. (Аалы Токомбаевдин акындык устаттыгы жөнүндө) Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы, 1966, 308 бет.
Тоолор менен сырдашуу. . Ырлар жана поэмалар. Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы, 1968, 140 бет.
Ар түрдүү издер. Адабий сын макалалар. Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы, 1968, 160 бет.
Сын сапары. Адабий сын макалалар. Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы, 1970, 256 бет.
Чыгармалар жана ойлор. Адабий сын макалалар. Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы, 1974, 246 бет.
Жаркын өмүр. Ырлар жана поэмалар. Фрунзе, “Мектеп” басмасы, 1975.
Орус тилинде.
Аалы Токонбаевдин акындык чеберчилигинин маселелери жана анын ыр менен жазылган “таң алдында” романы. филология илимдердин кандидаты деген окумуштуулук даражаны алуу үчүн жазылган диссертциянын афторефараты. Фрунзе, 1966, 23 бет.
Менин күнүм. Ырлар. Китепте жүрөк ачкычы. . Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы, 1965, 18-48-беттер.
Жолдор жана тагдырлар. . Ырлар жана поэмалар. Фрунзе, “Мектеп” басмасы, 1972, 80 бет.

Которгон китептери[оңдоо | булагын оңдоо]

Гамзатов Р. Менин чоң атам. Фрунзе, Кыргызокуупедмамбас, 1960, 16 бет.

Макалалары рецензиялары, очерктери[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз тилинде.
Убада аткарылат. “Ленинчи жаш”, 1965, 20-июль.
Жаш акындардын чыгармачылыгындагы. А. Осмоновдун таасири жөнүндө.- “Ленинчи жаш”, 1956, 10-июнь.
Роберт Бернс. (Дүйнөдөн кайткандыгына 160 жыл толушуна карата)- “Ленинчи жаш”, 1956, 26-июль.
Журналист-жазуучу. (Ж. Алыбаев менен бирге) -“Ленинчи жаш”, 1956, 30-сентиябрь.
Бектур менен Сара.- “Ленинчи жаш”, 1956, 326-сентиябрь.
Баатыр жөнүндө баян. “Ленинчи жаш”, 1957, 20-февраль.
И, В, Гете. (Дүйнөдөн кайткан күнүнө 125 жыл толгондугуна карата.)- “Ленинчи жаш”, 1957, 22-март.
Кыргыздын бий сиютасы. -“Ленинчи жаш”, 1957, 29-май.
А. Осмоновдун чыгармачылыгындагы традиция жана новаторлуктун кээ бир маселелери. –“Ала-Тоо”, 1957, № 6, 82-99-беттер.
Чыныгы камкордук. –“Кыргызтан аялдары”, 1957. № 6.
“Эгиз бала”.-“Ленинчил жаш”, 1957. 12-июнь.
Жазуучу менен аңгеме.- “Ленинчи жаш”, 1957, 11-октябрь.
Сезим булагы.- “Ленинчи жаш”, 1957, 6-ноябрь.
Куйкйм сөздүү акын.-“Ала-Тоо” 1957, № 12, 114-118-беттер. Дагы китепте: Адабий сын макалалары (Жыйнак) Фрунзе, Кыргызмамбас, 1960, 103-112-беттер.
Ак алтындын устаты. -“Ленинчи жаш”, 1958, 25-октябрь.
“Токтогула” операсы тууралуу.-“Ала-Тоо” 1958, № 10, 100-106-беттер.
Эки акын. -“Ленинчи жаш”, 1958, з-октябрь.
Адабияттагы жаш күчтөр. -“Ленинчи жаш”, 1958, 15-октябрь.
Баатыр үй-бүлө. (А. Табалдиев менен бирге)- “Ленинчи жаш”, 1958, 19-октябрь.
Авиценна.- “Ленинчи жаш”, 1958, 2-декабрь.
Аалы Токонбаевдин “Өз көзүм менен” поэмасындагы оргиналдуулук жана типтүүлүк маселелерине карата .- “Ала-Тоо” 1958, № 1, 144-150-беттер. Дагы китепте: Адабий сын макалалары (Жыйнак) Фрунзе, Кыргызмамбас, 1960, 91-102-беттер.
Даңктуу панфиловчулар. (А. Табалдиев менен бирге)-“Ала-Тоо” 1959, № 2, Дагы китепте: Каардуу жылдар (Жыйнак) Фрунзе, Кыргызмамбас, 1960, 124-161-беттер.
Эки повесть жөнүндө. - “Ала-Тоо” 1959, № 4, 114-119-беттер.
Адабий сындын кээ бир маселелери тууралуу. - “Ала-Тоо” , № 8, 103-114-беттер.
Тоо кызы. - “Ала-Тоо” 1959, №10, 124-127-беттер.
Узакбай Абдукаимов (50 жашка толушуна карата). - “Ала-Тоо” 1959, № 10, 113-115-беттер.
Жагымсыз ойлор, жасалма образдар.-“Ленинчил жаш”, 1959, 2-август.
Абдрашиттин ырлары. - “Ала-Тоо” 1960, № 1, 114-120-беттер.
Күчтүү сезимдин акыны. - “Ала-Тоо” 1960, № 5, 111-114-беттер.
Мелдеш.-“Советтик Кыргызстан”, 1960, 31-июнь.
Аалы Токонбаевдин поэзиясындагы кээ бир өзгөчөлүктөрү.- “Ала-Тоо” 1960, № 6, 106-119-беттер.
Жазуучу, журналист жана котормочу. (М. Абукаримовдун 50 жашка толушуна карата.)-“Ала-Тоо”, 1960, № 11, 11-18-беттер.
Ысмаыл Борончиев (50 жашка толушуна карата.)- “Ала-Тоо” 1961, № 2, 77-79-беттер.
“Ленин жолу” жөнүндө сөз.- “Ала-Тоо” 1961, № 3, 105-111-беттер.
Адабий таану илиминде көз боемочулукка жол берилбесин.- “Ала-Тоо” 1961, № 4, 122-128-беттер.
“Кычан”,- “Советтик Кыргызстан”, 1961, 2-июль.
Жылдыздуу ырлар.- “Ленинчил жаш”, 1961, 6-сентиябрь.
Үйрөнүүбү, же туурообу? (А. Осмоновдун жаш акындарга тийгизген таасири жөнүндө.) -“Ала-Тоо” № 1, 95-107-беттер.
“Кыз жибек” операсы. (Казак тилинде)- “Казак адабияты”, 1962, 22-июнь.
“Кыз жибек” ,- “Советтик Кыргызстан”, 1962, 29-июнь.
Талант карыбайт.- “Советтик Кыргызстан”, 1962, № 9, 14-15-беттер.
Китеп жаңылыктары.- “Советтик Кыргызстан”, 1962, 29-июль.
Поэзиядагы мазмун жана форма жөнүндө.-“Ленинчи жаш”, 1963, 8-май.
Боордоштук жөнүндө роман.-“Ала-Тоо”1963, 16, 105-113-беттер.
Гүлзаттын тагдыры.- “Советтик Кыргызстан”, 1963, 29-август.
Куйкум сөздүн чебери. (Р.Шүкүрбековдун 50 жашка толушуна карата)- “Ала-Тоо” 1963, № 10, 81-89-беттер. Дагы китепте: Райкан Шүкүрбеков. Тандалган чыгармалар.Фрунзе, Кыргызмамбас, 1963, 3-25-беттер.
“Достук үнү”.-“Комминист”, 1963, № 10, 62-64-беттер.
Арымың арта берсин,Адылбек.-“Ленинчил жаш” 1963, 8-апрель.
“Пушкинжана кыргыздар”- “Советтик Кыргызстан”, 1963, 3-ноябрь.
Адабий сынды өнүктүрүүнүн кээ бир практикалык маселелери.- “Советтик Кыргызстан”, 1964, 19-январь.
“Кутмандуу болсун күнүңөр!”(Ушул темадагы адабий музыкалык радио берүүлөр жөнүндө.)- “Советтик Кыргызстан”, 1964, 29-март.(С.Закиров, К. Иманалиев мене бирге.).
“Ыйык таштар”.- “Советтик Кыргызстан”, 1964, 14-май.
Күн менен сарала итте эмне айып? (“Ала-Тоо” журналындагы эки аңгеме жөнүндө.)- “Советтик Кыргызстан”, 1964, 23-июль.
Алыкулдун ырлары.-(А. Осмоновдун чыгармаларынын биринчи томунун жарыкка чыгышына карата)-“Ленинчил жаш”, 1964, 18-декабрь.
Басма-китеп уясы.-“Ленинчил жаш”, 1965, 14-мартУлуу акындын мурастары. (Токтогулдун чыгармаларынын эки томунун чыгышына карата.)-“Ала-Тоо”. 1965, № 6, 106-113-беттер.
Адабиятыбыздын жаш жоокерлери.-“Ленинчил жаш”, 1965,11-июль.
Айылда китеп аз.-“Ленинчил жаш”, 1965, 6-август.
“Күлгүн, бөбөк!” –“Ленинчил жаш”, 1965, 28-ноябрь.
Акын С. Эралиевдин изденүүлөрү.-“Ала-Тоо”, № 12, 96-103-беттер.
Сын жөнүндө айрым пикирлер.- “Ленинчил жаш”, 1965, 26-декабрь.
Жаштар прозасы изилденүү керек.- “Советтик Кыргызстан”, 1966, 26-декабрь.
Адабий мурастарды жыйлайлы.- “Ленинчил жаш”, 1966,19-июнь.
Кыргыз адабиятынын тарыхы тууралуу.- “Советтик Кыргызстан”, 1966, 9-июль.
Дагы эле адабий мурастар жөнүндө.- “Ленинчил жаш”, 1966,13-июль.
Акын жана аткаруучу.- “Советтик Кыргызстан”, 1966, 24-сентиябрь.
Абдрашит Бердибаев. Китепте: Абдрашит Бердибаев. Тандалган чыгармалар. Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы,1966,3-17-беттер.
Чоң поэзиянын бир үзүмү .- “Советтик Кыргызстан”, 1966, 2-ноябрь.
Китеп жаңылыктары.- “Ленинчил жаш”, 1966, 18-декабрь.
Адабияттын алгачкы башатына көз чаптырсак. (Элдик мурастар жөнүндө ой.)”Кыргызстан маданияты”,1967, № 1, 1-январь.
Акысыз эмгек.- “Советтик Кыргызстан”, 1967, 6-январь.
Сөз баккан жигит.- “Кыргызстан маданияты”,1967, 17-февраль.
Макала жана санжыра.- “Ленинчил жаш”, 1967, 24-март.
Маалыматтарга таянганда.- “Кыргызстан маданияты”,1967, 31-март.
“Таң алдында” романы тууралуу.- “Кыргызстан маданияты”,1967, 14-апрель.
Кутадгу билиг.-“Ала-Тоо”,1967, № 5, 130-149-беттер.
Жазуучу жана журналист.(А.Айтбаевдин 50 жашка толушуна карата.)- “Советтик Кыргызстан”, 1967, 22-декабрь.
“Евгений Онегиндин” жаңы котормосу.- “Кыргызстан маданияты”,1967, 27-декабрь.
Поэтикалык котормо тууралуу бир-эки сөз.- “Кыргызстан маданияты”,1968, 21-январь.
Токтосун ырчы ким?- “Кыргызстан маданияты”,1968, 20-март.
Учкан уям –мектебим.- “Советтик Кыргызстан”, 1968, 20-март.
“Боордоштор” романы тууралуу ой.- “Советтик Кыргызстан”, 1968, 30-июнь.
Касымалы Баялиновдун чыгармачылыгы тууралуу кээ бир ойлор.- “Ала-Тоо”,1968, № 7, 141-160-беттер.
Поэзияга арналган өмүр.(Темиркул үмөталиев 60 жашка толду.)-“Мугалимдер газетасы”,1968,7-сентиябрь.
Чыгармачылык дарамет. (С. Бөлөкбаевдин 50 жашка толушуна карата.)- “Ленинчил жаш”, 19-сентиябрь.
Татаал жанырдагы таасын аракет. “Ленинчил жаш”, 1968, 16-ноябрь.
“Кутадгу билигдин” акыркы сөзү жөнүндө.- “Кыргызстан маданияты”,1969, 22-январь.
Сынчынын китеби.- “Кыргызстан маданияты”,1969, 15-январь.
Молдогазы Токобаевдин поэзиясы.- “Кыргызстан маданияты”,1969, 5-февраль.
“Осмонкул”.- “Советтик Кыргызстан”, 1969, 20-апрель.
Талаптан артта калбайлы.- “Кыргызстан маданияты”,1969, 14-май.
Адабий сындагы объективдүүлүк үчүн. -“Кыргызстан маданияты”,1969, 25-июнь.
Мукайдын пьесасы.- “Ленинчил жаш”, 1969, 28-август.
Сапардан соң...- “Ленинчил жаш”, 1969, 28-сентиябрь.
Кыргыз эл жазуучусу жөнүндө баян. Китепте: Касымалы Баялинов. Чыгармаларынын эки томдуу жыйнагы. 1-том. Фрунзе, “Кыргызстан”басмасы,1969, 5-33-беттер.
Кошок тууралуу сөз.- “Кыргызстан маданияты”,1970, 14-январь.
Кыргыз жазуучуларынын фронттук катары.- “Кыргызстан маданияты”,1970, 25-февраль, 4-март, 15-март.
Ой аяык, сөз так болсо...- “Советтик Кыргызстан”, 1970, 24-май.
Мукай Элебаевдин чыгармачылыгы жөнүндө.- “Ала-Тоо”,1970, № 3, 141-160-беттер.
К. Маликовдун чыгармачылыгындагы урунтуу маселелер. -“Ала-Тоо”,1970, № 11, 128-160-беттер.
Эргиген поэзия.- “Кыргызстан маданияты”,1970, 16-декабрь.
Темага берилгендик. -“Ленинчил жаш”, 1971, 7-январь.
“Өлбөстүн үрөнү”- “Кыргызстан маданияты”,1971, 13-январь.
Чабыты кең илимпоз.- “Кыргызстан маданияты”,1971, 20-январь.
Тилектештиктин символу.- “Советтик Кыргызстан”, 1971 1-май.
Илимпоз жана педагог.(С.Иманалиев менен бирге.)- “Советтик Кыргызстан”, 1971 29-май.
Окумуштуу жана драматург.- “Кыргызстан маданияты”,1971, 3-июнь.
Сын адилет, калыс болуу керек. “Кыргызстан маданияты”,1972, 19-январь.
Адабий сыныбыздын актуалдуу маселелери.- “Кыргызстан маданияты”,1972, 23-март.
Айтуучубу, же жаратуучубу?- . “Кыргызстан маданияты”,1973, 12-апрель.
Кылым жарчысы. Китепте: Аалы Токонбаев. Тандалган чыгармаларынын үч томдук жыйнагы. 1-том, Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы, 1972, 5-17-беттер.
Достуктун, тынчтыктын, маданияттын тили. (Ф. Краснов менен бирге)- “Советтик Кыргызстан”, 1973, 13-сентиябрь.
Адабият тануубуздуун актуалдуу маселеси. (Кыргыз Совет адабиятында социялисттик реялизимдин жаралышы тууралуу.)- “Ала-Тоо”,1973, № 11, 129-149-беттер.
Сынчынын иш планы.- “Кыргызстан маданияты”,1973, 15-ноябрь.
Айтыш өнөрү тууралуу.- “Советтик Кыргызстан”, 1974, 3-октиябрь.
Жылдыздуу акын. Аалы Токонбаев 70 жашта.- “Ала-Тоо”,1974, № 11, 15-20-беттер.
Орус тилиндн.
Сын макалалардын жыйнагына ой жүгүрткөндө...-“Литературный Киргизстан”, 1959,№ 6,84-88-беттер.
Поэтикалык котормо жөнүндө.-“Советтик Кыргызия”, 1965, 11-ноябрь.
Дарыялар башаттардан башталат. (Кыргыз адабиятынын жаралыш тарыхына карата.)
-“Советтик Кыргызия”, 1966, 18-сентиябрь.
“Таң алдында”.(Аалы Токомбаевдин романынын жаңы редаксиясы.) “Советтик Кыргызия”, 1966, 30-ноябрь.
Сын жөнүндө сөз.- “Литературный Киргизстан”, 1967,№ 5, 110-113-беттер.
Элге арналган өмүр. Гаврил Пантелеевдин эрдиги. Баатырлардын үй-бүлөсү, советтик адам. (А. Табалдиев менен бирге). Китепте: Кыргызстандын жалтанбас уулдары. Советтер Союзунун Баатырлары тууралуу очерктер. Жыйнак.Фрунзе, “Кыргызмамбас”, 1962, 20-28, 39-54, 143-149-беттер.
Аалы Токомбаевтин ”Таң алдында” романы жөнүндө. Китепте: Аалы Токомбаевтин. Таң алдында Фрунзе, “Кыргызстан” басмасы, 1968, 5-14-беттер.
Акындын граждандык мурасы. -“Литературный Киргизстан”, 1971,№ 1, 114-116-беттер.
Таланттын гүлдөгөн кезинде.- “Советтик Кыргызия”, 1971, 10-октиябрь.
Аалы Токомбаевтин.Китепте: Краткая литературная энциклопедия. 7-том. Москва, “Советская энциклопедия” басмасы, 1972, 533-бетте.
Орус сөзүн алып жүрүү үчүн.-“Мугалимдер газетасы”, 1974, 22-май.
Замандаштарга жана урпактарга.- “Литературный Киргизстан”, 1974,№ 4, 37-41-беттер.

Чыгармачылыгы жөнүндөгү макалалар[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргыз тилинде.
Стамов А. “Байчечекей”-алгачкы гүл.-“Ленинчил жаш”, 1964, 28-августь.
Карымшаков С. Сын-чыгарма. “Ленинчил жаш”, 1965, 21-ноябрь.
Абдумомунов Т. Азыркы кездеги кыргыз адабият сынынын абалы жана милдеттери жөнүндө.- “Ала-Тоо”,1966, № 2, 5-9-беттер.
Закиров С. Салмактуу эмгек.- “Советтик Кыргызия”, 1967, 25-январь.
Абдулдаев З. Орток адабий мурас маселеси тууралуу.- “Кыргызстан маданияты”,1967, 10-февраль.
Таштемиров Ж. “Орток” мурас жөнүндө ойлор.- “Кыргызстан маданияты”,1967, 28-апрель.
Караев Ө. Тарыхый кабарлар менен таанышканда. “Кыргызстан маданияты”,1967, 10-марть.
Белекова З. Махмуд Кашхари кыргыздар жөнүндө. “Кыргызстан маданияты”,1967, 28-апрель.
Назаралиев Т. Талаштын предметин тагыраак билели.“Кыргызстан маданияты”,1967, 12-май.
Редакциядан.- “Кыргызстан маданияты”,1967, 23-июнь.
Султаналиев Ж. Ойго бай саптар.- “Ленинчил жаш”, 1968, 2-сентиябрь.
Бейшенбаев К. Пайдалуу эмгек.- “Советтик Кыргызстан”, 1969, 27-августь.
Абдраев А. “Тоолор менен сырдашуу”,- “Кыргызстан маданияты”,1969, 1-январь.
Алыкулов Б. “Ар түрдүү издер”.- “Ленинчил жаш”, 1969, 14-июнь.
Насиридинов Т. “Ар түрдүү издер”, “Кыргызстан маданияты”,1969, 17-сентиябрь.
Асаналиенв Ү. Белсемдүү сапар.- “Советтик Кыргызия”, 1971, 17-январь.
Тургунбаев С. Сындын сабаттуулугу жагдайында.- “Кыргызстан маданияты”,1971, 22-декабрь.
Карымшаков С. Адабий сын жана адабий процесс жөнүндөө.- “Кыргызстан маданияты”,1972, 11-май.
Үмөталиев Ш. Маселенин мотодологиялык жактары.-“Ала-Тоо”, 1974, № 1, 141-160-беттер.
Кудайбергенов К. Алгачкы реалисттик тажрыйбалар кандайча жаралды?- “Ала-Тоо”, 1974, № 2, 147-160-беттер.
Сыдыков А. Реализимге тарыхый конкреттүү мамиле болсун.- “Ала-Тоо”, 1974, № 3, 145-157-беттер.
Иманалиев К.-“Чыгармалар жана ойлор” жөнүндө айрым пикирлер.- “Ленинчил жаш”, 1974, 8-август.
Орус тилинде.
Бобулов К. Сын ордуна жеме. Реплитка. –“Правда”, 1964, 14-сентиябрь.
Колесников Е. Ар түрдүү жетөө.-“Комсомолец Киргизин”, 1966,26-июль.
Адабий сында принципалдуу негиз болсун.(Кыргыз ССР жазуучулар Союзунун пленумунун жыйнтыгына карата )-“Советская Киргизия”, 1966, 23-январь.
Кульчицкий В. Татаал жолдо. –“Комсомолец Киргизин”, 1972, 19-май.
Ялымов Н.,Укаев К. Адабий көркөм сындын күжүрмөндүүлүгү, принципалдуулугу үчүн. (Кыргызстандын жазуучулар Союзунун башкармасынын пленумунан.)- “Советская Киргизия”, 1972, 26-апрель.
Аскаров Т. “Кыймылдуу эстетиканын ” камылгалары.-“Литературная газета”, 1973, 7-февраль.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Самаганов Ж. "Советтик Кыргызстан жазуучулары" Фрунзе 1976-ж.