Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни

Wikipedia дан

Гимн - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен 1992-ж. 18-декабрында бекитилген.
Сөзү: Ж.Садыков, Ш.Кулуев.
Музыкасы: Н.Давлесов, К.Молдобасанов.

Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Алатоосун мекендеп,
Сактап келди биздин атабабалар.

Кайырма:
Алгалай бер кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Кайырма:
Алгалай бер кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Шилтемелер:
Гимн
Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын Мамлекеттик Гимни.