Көк-кыя

Wikipedia дан

Көк-кыяАк-сай өрөөнүндөгү суу, Ак-сай суусунун оң куймасы. Ат-башы районун аймагы аркылуу агат.
Какшаал тоо тизмегинен башталат.
Узундугу 83 км, алабынын аянты 1050 км2. Жогорку агымында өрөөнү бирде кууш, бирде кеңейип, кээдесалааларга бөлүнүп агат.
Башталышында 3514м бийиктикте, аянты 4,5км2 келген Көл-суу көлү бар. Негизинен кар, мөңгү жана булак сууларынан куралат.
Ири куймалары:
Ак-сайууру (29км), Туюкботомойнок (28 км), Карабел (10км)–оң; Туюкхожент (13 км), Хожент (11км)–солкуймасы.
Жылдык орточо чыгымы 3,75 м3/сек; эң көбү июлда, эң азы мартта байкалат.
Сентябрда тартылып, майда киребаштайт.