Материализм жана эмпириокритицизм

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Материализм жана эмпириокритицизмреакциялык философиянын бири жөнүндөгү сын макалалар – философия боюнча Лениндин негизги эмгеги: «Материализм жана эмпириокритицизм» китебинде эмпириокритицизмдин субьективдүү-идеалисттик философиясына толук сын берилет, диалектикалык жана тарыхый материализмдин бардык философиялык маселелери боюнча анын толук карама-каршылыгы ачылат. Ленин марксизмди махизм менен «толуктоону жана өнүктүрүүнү» каалаган орус махисттери иш жүзүндө субьективдүү идеализмдин жана агностицизмдин реакциячыл идеяларын кайталагандыктарын гана көрсөтөт. Китепте буржуазиялык философиянын өнүгүшүндөгү идеялык башаттар жана эмпириокритицизмдин орду көрсөтүлгөн.

Колдонулган адабияттар

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8