Мазмунга өтүү

Менин Казакстаным

Википедия дан
Менiң Қазақстаным
Менин Казакстаным
Сөзүнүн автору Жүмекен Нажимеденов, 1956
Нурсултан Назарбаев, 2006
Композитору Шамши Калдаяков, 1956
Өлкө  Казакстан

Казакстан Республикасынын Мамлекеттик гимниКазакстандын туусу жана герби сыяктуу эле мамлекеттик символикаларынын бири.

Казакстандын азыркы гимни 2006 жылы 6 январда кабылданды. «Менин Казакстаным» гимн иретинде алгачкы ирет Н.Назарбаевдин инаугурациясы кезинде орундалды. Сөзүн Жүмекен Нажимеденов, Нурсултан Назарбаев, музыкасын Шамши Калдаяков жазган.

Гимндин тексти[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Казакстандын бейрасмий гимни аталган Шамши Калдаяковдун "Менин Казакстаным" ырынын тексти аз кем өзгөртүлгөн. Текст автору иретинде Н.Назарбаев өз сунуштарын энгизди. Ал алгач ирет Эл башын улуктоо церемониясы кезинде орундалды.

Казакча Кыргызча Орусча Дунганча

Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны -
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой,
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!
 
Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің — Қазақстаным!
 
Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Қайырмасы

Алтын күн асманы,
Алтын дан талаасы
Эрликтин дастаны -
Элиме карачы!
Эзелтен эр деген,
Даңкыбыз чыкты го,
Намысын бербеген,
Казагым мыкты го!
 
Кайырмасы:
Менин элим, менин элим,
Гүлүң болуп эгилемин,
Ырың болуп төгүлөмүн, элим!
Туулган жерим менин — Казакстаным!
 
Урпакка жол ачкан,
Кең-кесири жерим бар,
Бирдиги жарашкан,
Эгемендүү элим бар.
Тосуп алган убакытты,
Түбөлүк досундай.
Биздин эл бактылуу,
Биздин эл ушундай

Кайырмасы

Солнца свет в небесах,
Урожай на полях,
Песнь о смелых сынах
Прославляют в веках!
Слава нашей земли
С давних пор на устах.
Как ты горд и силён,
Мой родной Казахстан!

Припев:
Край мой родной! Мой народ со мной!
В поле цветок, взращенный тобой.
Песня звенит на устах народа:
Родина — свобода — вечный Казахстан!

Все пути предо мной
Распахнул шар земной,
И сплочённый народ
В светлый путь нас зовёт.
Кровных уз и добра,
Счастья нового дня –
Ты, отчизна моя,
Всё дала мне сполна!

Припев

Тянконшон җин тэён,
Тян-ешон җин сулён.
Җы йинщүнди читан
Зусы вәди җящён.
Зо зэ йүангў сы
Вәму йи фон гуонмон,
Вәму хазах жын
Зыхо ю чёнҗуон.

Фугә:
Вәди җящён, вәди җящён,
Вәсы ниди хуар кэфон,
Вәсы ниди гәр гочон, җящён!
Зусы вәди зўгуй Хазахстан!

Вәю вуҗи хәсан,
Вилэ дадо тунчон.
Вәю жынмин дўли
Зыҗў түанҗе жў йиҗя.
Вәму куэлуә гуйтў
Южў җыю йибан,
Вәму куэлуә минҗун
Йинҗе щинди шыдэ.

Фугә

Тарыхы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Казак ССР гимни[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1943-жылы Казак ССР алгачкы Мамлекеттик Гимнин жасоого байкоо жарыяланган. Соңку нускасы иретинде Мукан Төлөбаев, Евгений Григорьевич Брусиловский менен Латиф Абдулхай уулу Хамидинин обонуна жазылган А. Таажыбаевдин, К. Мукамедханов, Г. Мүсүрөповдун тексти кабылданды. Кээ бир маалыматтар боюнча ошол гимндин текстинин толук кандуу автору К. Мухамедханов болуп табылат, а башка авторлордун үлөшү текст башындагы «ер қазақ»-тан «біз қазақ»-ка алмаштырганы менен чектелет. Гимн 1945-жылы бекитилди, 1992-жылы жоюлду. Совет доордогу гимндин сөзү коммунистик идеология талабына шай, жалган оптимисттик рухта жазылган эле.

Казакча

Кыргызча

Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған,
Бостандық өмір мен ар үшін қиған жан.
Торлаған тұманнан жол таппай тұрғанда,
Жарқырап Лениндей күн шығып, атты таң.

Қайырмасы:
Жасасын Советтер Одағы,
Жеткізген еркіндік, теңдікке,
Бастайтын елдерді бірлікке,
Жеңіске, шаттыққа, ерлікке!

Дақ салмай Лениннің жеңімпаз салтына,
Ұрпағы қосты даңқ Отанның даңқына,
Одақтас, ұрандас елдердің қамқоры,
Көп алғыс айтамыз ұлы орыс халқына.

Қайырмасы

Iргелі мемлекет, ерікті болдық ел,
Достықпен, бірлікпен жайнайды туған жер.
Еңбекте, майданда, жеткізген жеңіске
Данышпан партия — сүйікті кемеңгер.

Қайырмасы

Биз казак эзелден эркиндик аңсаган,
Боштондук өмүр менен ар үчүн кыйган жан.
Торлогон тумандан жол таппай турганда,
Жаркырап Лениндей күн чыгып, атты таң.

Кайырмасы:
Жашасын Советтер Союзу,
Жеткизген эркиндик, теңдикке,
Баштайтын элдерди бирликке,
Жеңишке, шаттыкка, эрликке!

Так салбай Лениндин жеңүүчү салтына,
Урпагы кошту даңк мекендин даңкына,
Союздаш, ураандаш элдердин камкору,
Көп алкыш айтабыз улуу орус калкына.

Кайырмасы

Күчтүү мамлекет, эрктүү болдук эл,
Достук менен, бирлик менен жайнайт туулган жер.
Эмгекте, майданда жеткизген жеңишке
Даанышман партия — сүйүктүү кеменгер

Кайырмасы

1992-2006-жылдардагы Казакстан Республикасынын гимни[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Эркиндик алгандан кийин казактардын бир нече урпактарынын көп кылымдык арманы - азаттык менен зайырлылыкты бейнелейтин жаңы гимн азырлоо кажеттигин тууду.

Ага байланыштуу 1992-жылы Казакстан гимнинин тексти менен ырына конкурс жарыяланды. Комиссия ириктөөсүндө бардыгы 750 жобо келип түштү. Конкурста төрт акындын: Музафар Алимбаев, Кадыр Мырза Али, Туманбай Молдогалиев жана акын Жадыра Дарибаеванын бирлешип жазган тексти жеңишке жетти. Гимн ыры ошол эле обонунда калтырылды, алгачкы авторлору Мукан Төлөбаев, Евгений Брусиловский жана Латиф Хамиди эле.

2006-жылы жаңы Мамлекеттик гимн кабылданды.

Казакча

Кыргызча

Жаралған намыстан қаһарман халықпыз,
Азаттық жолында жалындап жаныппыз.
Тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен
Аман-сау қалыппыз, аман-сау қалыппыз.

Қайырмасы:
Еркіндік қыраны шарықта,
Елдікке шақырып тірлікте!
Алыптың қуаты — халықта,
Халықтың қуаты — бірлікте!

Ардақтап анасын, құрметтеп данасын,
Бауырға басқанбыз баршаның баласын.
Татулық, достықтың киелі бесігі -
Мейірбан Ұлы Отан, қазақтың даласы!

Қайырмасы

Талайды өткердік, өткенге салауат,
Келешек ғажайып, келешек ғаламат!
Ар-ождан, ана тіл, өнеге-салтымыз,
Ерлік те, елдік те ұрпаққа аманат!

Қайырмасы

Жаралган намыстан каарман калкпыз,
Азаттык жолунда жалындап жаныппыз.
Тагдырдын тезинен, тозоктун өзүнөн,
Аман-соо калыппыз, аман-соо калыппыз.

Кайырмасы:
Эркиндик кырааны асманда,
Элдикке чакырып тирликте!
Алптын кубаты — калкта,
Калктын кубаты — бирликте!

Ардактап энесин, урматтап даанасын,
Боорго басканбыз барчанын баласын.
Татуулук, достуктун ыйык бешиги -
Мээрман Улуу Мекен, казактын талаасы!

Қайырмасы

Далайды өткөрдүк, өткөнгө салабат,
Келечек ажайып, келечек укмуштуу!
Ар-уждан, эне тили, өнөгө-салтыбыз,
Эрлик да, элдик да урпакка аманат!

Қайырмасы