Мумтаз Махал

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Мумтаз-Махал (апрель 1593 ,Агра-17-июнь 1631-жыл) кызкезиндеАрджуманадБану Бегам, УлууМоголдоримпериясынынбашкаруучусу Шах-Жахандын эн жакшыкөргөнаялы . Мумтаз Махал белгилʏʏордокызматчысынынкызыболгон. Мумтаз-Махал дегенаттыЖахан-ШахтынатасыЖахангирʏйлөнʏʏʏлпөтʏучурундаберген, булат «дворецтинбермети» дегендибилгизген. Мумтаз–Махалдынатасы Абдул Хасан Асаф Хан императрица НурЖехандын(Жахангирдинаялы) байкесиболгон .Арджуманды 1612-жылы 10- майда 19 жашындакʏйөөгөберишкен. Ал Жахан-Шахтын 3- аялыболуп , 13 бала төрөгөн .14-баласын төрөөучурундаБурханпурдаказатапкан. Кайгыгабаткан Шах-ЖаханборборгоМумтаз-Махалгаарнап мавзолей курууну чечет , ал Мавзолей 22 жылдабʏтʏп ,Тадж-Махал дегенаткаконгон , мавзолейгеМумтаз –Махалдынсөөгʏкоюлуп , көпөтпөй Шах-Жахандынөзʏнʏндагысөөгʏкоюлган . АзыркыучурдаТадж-Махалдынмавзолейиулуусʏйʏʏнʏнжанаархитектуранын символу катарында , Индияныннегизгимеймандостугукатарындакөпадамдардыөзʏнөтартыпкелет .Мумтаз-Махалдын балдары:1. Хуралнисса Бегам (1613—1616)2. Джаханара Бегам (1614—1681)3.Шахзаде Дара Шикой (1615—1659)4. Шахзаде Мухаммад Султан Шах ШуджаБахадур (1616—1660)5. Рошанара Бегам (1617—1671)6. Падишах Мухйи уд-Дин МухаммадАурангзеб (1618—1707)7. Шахзаде Султан УмидБахш (1619—1622)8. СурайяБану Бегам (1621—1628)9. Шахзаде Султан МурадБахш (1624—1661)10. Шахзаде Султан Луфталла (1626—1628)11. Шахзаде Султан ДаулатАфза (1628 — ?)12. Хуснара Бегам (1630 — ?)13. Гаухара Бегам (1631—1707).