Олигофренопедагогика

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Олигофренопедагогика - (латынчадан оligos-аз; fren - акыл) – дефектологиянын тармагы; акыл–эси кем балдарды диагностикалоо жана коррекциялоо жолу менен окутуунун жана тарбиялоонун маселелерин иштеп чыгуучу педагогика илиминин бир салаасы. Анын милдети – баланы коомдун шартына жана эмгекке көнүктүрүү максатында керт башына таандык кемчиликтерин оңдоонун оптималдуу педагогикалык каражаттарын аныктоо. Акыл - эси кем балдарды руханий жактан колдоо үчүн аларды жеп ичип,бирок эч кандай жумуш жасай албайт деп кемсинтпей, Россияда П.И. Кавалевскийдин колдоосу менен атайын жаш балдарга коом түзүп, өзүнчө мекеме куруп берди. Бүткүл Россия жандүйнөсү кейиген инсандар, арасында келесоо ата энелер да баары ушул майып балдардан кутулушту.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004