Санат

Википедия дан

Санат – ырчылар чыгармачылыгында философиялык мазмундагы көп маанилүү ырлар. Баардык эле ырчы бул багытта ырдай алган эмес. Терең маанилүү ыр саптарынан турган санат ырларында ай-аалам, жашоо, адам, заман жөнүндөгү идеалар орун алган.

Булак: И. Пайзилда Ырчылар чыгармачылыгы Б.2004