Ц

Википедия дан
Jump to navigation Jump to search

Ц - кыргыз кирил алиппесиндеги тамга, "т" жана "с" тыбыштарын жанаша билдирүү үчүн колдонулат. Көбүн эсе чет тилдерден (негизинен орус жана ал аркылуу башка тилдерден) кирген сөздөрдө кездешет. Кыргыздын төл сөздөрүндө кездешпейт.


Цзян-гун

Цин