Адабият теориясы

Wikipedia дан

Адабият теориясыкөркөм адабият жөнүндөгү илимдин составдык бир бөлүгү. Ал көркөм адабияттын пайда болуу жана өнүгүү закон ченемдерин, спецификасын, социалдык табиятын жана маанисин изилдеп, адабияттын идеялык-эстетикалык тажрыйбасын теориялык жактан жалпылайт, адабий процесстин түпкүлүктүү закондорун ачат, адабияттык анализдин жана синтездин принциптерин иштеп чыгат.

Адабият теориясы, эң оболу адабият тарыхы менен байланыштуу өнүгөт. Ал ошондой эле эстетика көркөм адабий сын,көркөм адабияттын тарыхы менен да эриш-аркак байланышта болот. Адабият теориясы өзүнүн теориялык корутундуларын иштеп чыгууда бир чети эстетиканын закон ченемдүүлүгүнө таянса, бир чети адабият тарыхында чогултуп, далилдереге таянат. Өз кезегинде адабият теориясынын негизги жоболору адабият тарыхчысы менен сынчынын ишине таасирин тийгизип, бүкүлү адабий процессти анализдөөнүн принциптерин аныктайт.


Колдонулган адабияттар[оңдоо | edit source]

  • Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. - Б.: 2004