Азгалы, урук

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Азгалыбостон уруусунун курамындагы урук. Этнонимдин параллели чоң багыш уруусундааскалы” формасында кездешет.

Хакастардын койбал уруусунда “аскачы” аттуу сөөк (урук) бар экендиги белгилүү.[1] И.Б. Молдобаев өз изилдөөлөрүндө аскалы //аскачы урууларынын теги жалпы бир негизде экендигин билдирет.[2] Кыргыз тилинде -чы; -лы мүчөлөрү “кайсыл жерден”, “кайсыл жердик” деген маанини түшүндүрөт. Этникалык аталыштардагы окшоштуктар түпкү жалпылыктан кабар берери шексиз.

Эскертүүлөр[оңдоо | булагын оңдоо]

  1. Бутанаев, 1990, 67
  2. Молдобаев, 1995, 114

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]